Bölcsen Okosan Magyaran Természetben

"Hass, Alkoss, Gyarapíts, s a Haza fényre derül!" (Kölcsey)

A Kiskunsági Nemzeti Park 1975. év január 01-én alapították Hazánk második Nemzeti Parkját a Kiskunsági NP-ot. Értékei a Duna völgy szikes pusztái, a Duna-Tisza köze homokhátság homokos pusztái, mocsarai, az Alsó Tisza-vidék holtágai, ártéri erdői, Bácska löszpartjai. Az UNESCO Ember és Bioszféra 1979. évben Bioszféra rezervátummá nyilvánította. Vizes élőhelyei a Ramsari egyezmény hatálya alá tartoznak.....
Booking.com

Ingyenes honlapkészítő
Ez a weboldal a www.oldalunk.hu honlapkészítővel készült.